આપણું નડિયાદ

નડિયાદ જિલ્લાની નવાજૂની

પરીક્ષામાં બેસવા નહીં દેવાતાં પીટીસી કોલેજની બે છાત્રા બેભાન


નડિયાદ,તા.રપજિલ્લામથક નડિયાદ ખાતે આવેલી સરદાર વલ્લભભાઈ સ્ત્રી અધ્યાપન મંદિરમાં પી.ટી.સી.પ્રથમ વર્ષ અને દ્રિતીય વર્ષની ર૦૧૧ની ર્વાિષક પરીક્ષા આજથી શરૃ થઈ હતી.નડિયાદની મહિલા પી.ટી.સી.કોલેજમાં અભ્યાસ કરતી ૬ છાત્રાઓને આજથી શરૃ થતી પરીક્ષા માટે રીસીપ્ટ આપવામાં ન આવતાં તમામ છાત્રાઓ પરીક્ષા આપી શકી નહોતી.કોલેજ સત્તાવાળાઓને વારંવાર રજુઆત કરવા છતાં હાજરીના અભાવે તમામની રીસીપ્ટ કઠલાલ ડાયેટમાં જમા હોવાનું જણાવતાં પરીક્ષાથી વંચિત રહેનાર બે બાળાઓ ડીપ્રેશનમાં આવી જતાં બેભાન બની ગઈ હતી,જેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા.કોલેજ સત્તાવાળાઓએ વાલીઓ અને છાત્રાઓની બેદરકારીને કારણે તેઓ પરીક્ષા આપી શક્યા નથી,તેમ જણાવ્યું હતું,જ્યારે પરીક્ષા ન

આપી શકનાર છાત્રાઓના વાલીઓમાં ભારે રોક્ષ જોવા મળતો હતો. નડિયાદ શહેરમાં સંતરામ મંદિર નજીક આવેલી સરદાર વલ્લભભાઈ સ્ત્રી અધ્યાપન મંદિરમાં આજે પી.ટી.સી.ના પ્રથમ અને બીજા વર્ષની પરીક્ષાઓ શરૃ થઈ હતી.પરીક્ષા શરૃ થતાં જ અન્ય છાત્રાઓની જેમ આશરે કુલ ૬ જેટલી છાત્રાઓને પરીક્ષામાં બેસવા માટે જરૃરી રીસીપ્ટ આપવામાં ન આવતાં આ તમામ છાત્રાઓના વાલીઓએ કોલેજ સત્તાવાળાઓનો સંપર્ક કરીને તેમની પુત્રીઓને રીસીપ્ટ નહિ આપવા બાબતે હોબાળો કરીને પુછપરછ હાથ ધરી હતી.

આ બાબતે કોલેજ સત્તાવાળાઓએ જણાવ્યું હતું કે રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડના આદેશ મુજબ પી.ટી.સી.ના ઉમેદવારોના પરીક્ષા ફોર્મ ર૦૦ દિવસની અપેક્ષિત હાજરીને ધ્યાનમાં રાખીને ભરવામાં આવતા હોય છે,પરીક્ષા પુર્ણ થવાના દિવસ સુધી જે ઉમેદવારોની હાજરી ર૦૦ દિવસની થતી ન હોય તેવા ઉમેદવારોની હોલટિકિટ (રીસીપ્ટ) જે તે કોલેજને આપવી નહીં.આવી રીસીપ્ટ પ્રાચાર્ય ડાયેટની કસ્ટડીમાં જમા રાખવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત ર૦૦ દિવસથી ઓછી હાજરી હોય અને કોઈ ડાયેટ કે પી.ટી.સી.કોલેજ દ્વારા આવા ઉમેદવારોને રીસીપ્ટ આપશે કે પરીક્ષામાં બેસાડવા પ્રયત્ન કરશે તો તેની સામે ખાતાકીય તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે,તેમ પણ જણાવવામાં આવેલ હોઈ ર૦૦ દિવસથી ઓછી હાજરી થતી હોય તેવી ૬ છાત્રાઓને પરીક્ષામાં બેસવા દીધી નથી,તેમ જણાવ્યું હતું. પીટીસીની પરીક્ષમાં બેસવા દેવામાં ન આવતાં છાત્રાઓ અને તેમના વાલીઓએ અનેક પ્રકારની રજુઆતો કરી હતી,જેમાં એક છાત્રાને હાર્ટની બિમારી હોઈ મેડીકલ સર્ટી.લઈને આવી હોવા છતાં તેને પણ પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં આવી નહોતી.પરીક્ષામાં બેસવા ન દેવાતાં ડીપ્રેશનમાં આવી ગયેલી ૬ છાત્રાઓમાંથી બે છાત્રાઓ સમયાંતરે બેભાન થઈ ગઈ હતી,જેઓને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી.આમ પીટીસી કોલેજની પરીક્ષામાં બેસવા દેવામાં ન આવતાં હાલ પુરતુ તો ૬ છાત્રાઓનું એક વર્ષ બગડી ગયું હોવાની રોષ મિશ્રિત લાગણી વાલીઓ અને છાત્રાઓમાં જોવા મળી રહી છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: